MOJE PUBLIKACJE

MOJE PUBLIKACJE

Spis publikacji   1.      Stanisławiak, E., Ledzińska, M. (1976). Niektóre czynniki warunkujące skuteczność przekazu wiedzy psychologicznej.[W:] Doskonalenie Kadr Kierowniczych. Biuletyn Informacyjny, 5, 31 – 36. 2.      Stanisławiak, E. (1977). Uczenie się dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Próba charakterystyki. Psychologia Wychowawcza, 5, 478 – 492. 3.      Stanisławiak, E. , Bobowska, A. (1978). F. Tałyzina: Uprawlienije…books-42701__340

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA. BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA DO TEKSTÓW Z PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ: „O grupach”, „O spostrzeganiu innych ludzi” Argyl, M. (1998). Zdolności społeczne.[W:] Moscovici, S. (red.). Psychologia społeczna w relacjach ja – inni. Warszawa: WSiP.  Aronson,  E. (1995).  Człowiek  istota społeczna.   Warszawa:  PWN. Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. ( 1997).  Psychologia  społeczna.  Serce i   umysł.   Poznań :  Wyd. …
sunglasses-145359__340

O spostrzeganiu innych ludzi

  O spostrzeganiu innych ludzi Stanisławiak, E. (2003). O spostrzeganiu innych ludzi. [W:] W. Skrzyński i M. Dyrda (red.). Wykłady z psychologiispołecznej.Wybrane zagadnienia ( s. 9 – 31). Seria: POZNAWANIE PSYCHOLOGII. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Medium.     Spostrzeganie to złożony układ procesów  odbioru i przetwarzania informacji, dzięki któremu powstaje u człowieka subiektywny obraz rzeczywistości, zwany…
community-150124_960_720

O grupach

Stanisławiak, E. (2003). O grupach. [W:] W. Skrzyński i M. Dyrda (red.). Wykłady z psychologii społecznej. Wybrane zagadnienia (s. 123 – 161). Seria: POZNAWANIE PSYCHOLOGII. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Medium.     Szukając definicji grupy natrafiamy na pewien kłopot. Okazuje się bowiem, że na grupę można spojrzeć z dwóch odmiennych perspektyw: z perspektywy obserwatora i z perspektywy…
logos-987108__340

Dziecięce wspomnienia pisarzy i ludzi sceny

„Głównym powodem, że przeszłość jest tak słaba, jest nadzwyczajna moc teraźniejszości. Usiłowanie by prawdziwie ” zrozumieć przeszłość” podobne jest do wyglądania o zmierzchu z okna jasno oświetlonego pokoju. Wydaje się, że coś jest w ogrodzie, widać zarys drzew kiwających się na wietrze, ślad ścieżki, być może nawet błysk wody. A może jest to tylko obraz namalowany…
Wychowanie przez dawanie przykładu

Rodzice i nauczyciele nie do końca zdają sobie sprawę z tego, że dzieci, zwłaszcza małe, dużo więcej uczą się obserwując zachowania innych ludzi, niż wtedy gdy mówi się im, jak powinny postępować. Rola perswazji i metod opartych na karach i nagrodach bywa w codziennych poczynaniach wychowawczych przeceniana; natomiast rola przykładu – niedoceniana. Co prawda intuicja…
Rozwój pamięci

Nie da się mówić o człowieku bez uwzględnienia jego pamięci, czyli zdolności do zachowywania i wydobywania informacji o minionych bodźcach. Tym bardziej nie da się mówić o jego rozwoju. Uczenie się jest bowiem jednym z głównych  mechanizmów rozwoju i wiąże się z procesem adaptacji zachowania do zdobytego przez jednostkę doświadczenia. Pamięć natomiast odnosi się do…
Rozwój społeczny

Człowiek jest istotą społeczną. Oznacza to, że od pierwszych chwil swego życia jest szczególnie wrażliwy na obecność innych ludzi, że żyje wśród ludzi i z ludźmi, że pozostaje pod nieustannym wpływem innych i sam na tych innych wpływ wywiera. Niektórzy badacze, jak chociażby John Bowlby (1969, za: Olster, 2002), uważają wręcz, że mamy wrodzoną potrzebę…
Rozwój człowieka jako przedmiot badań psychologicznych

Psychologia rozwojowa jako nauka zaczęła się kształtować na przełomie XIX i XX wieku. Do jej narodzin przyczyniły się prace wielkich biografów dziecięcych, którzy  systematycznie gromadzili spostrzeżenia dotyczące rozwoju własnych dzieci i na tej podstawie ustalali pierwsze prawidłowości rozwoju psychiki ludzkiej,  a także badania G. Stanleya Halla  z 1891 roku,  poświęcone  myśleniu dzieci wstępujących do szkoły. Można…
Błędy nasze powszednie

Jesteś przekonany (-a), że znasz się na ludziach. Lata pracy na kierowniczym stanowisku zrobiły swoje. Wystarczy, że tylko raz spojrzysz na człowieka i już wiesz, z kim masz do czynienia.   Do pani Krysi, sekretarki Naczelnego, poczułeś sympatię od razu, a tej poprzedniej od początku nie lubiłeś. I okazało się, że miałeś rację. Faktycznie, wredna…